τελευταία νέα σε τίτλους

Note #17 Μια σημείωση για τον Χέγκελ

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,869 other followers

Ο Λόγος απαντάται στον Χέγκελ σε συνδυασμό με την ελευθερία. Ελευθερία και Λόγος είναι ανοησία χωρίς την αμοιβαία σχέση τους. Μόνο στον βαθμό που το ενεργώς πραγματικό είναι διαφανές πάνω στην ιδέα της ελευθερίας, δηλαδή αποτελεί τον πραγματικό αυτοπροσδιορισμό της ανθρωπότητας, μπορεί να ισχύσει ως έλλογο. Όποιος αποσπά αυτή την κληρονομιά του Διαφωτισμού από τον Χέγκελ και επιμένει ότι η Λογική του δεν έχει να κάνει τίποτα με την έλλογη διάταξη του κόσμου, αυτός παραποιεί τα λεγόμενά του.

Τέοντορ Αντόρνο, Τρεις μελέτες για τον Χέγκελ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: