τελευταία νέα σε τίτλους

note #20 “Για την ελευθερία”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,693 other followers

Και όμως υπάρχει και μια «ανώτερη» ελευθερία: μια «ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνάμεων» που δεν υπακούει στην ανάγκη και την εξωτερική σκοπιμότητα, αλλά «θεωρείται αυτοσκοπός». Δεν αρχίζει παρά μόλις «πέρα» από τη σφαίρα της υλικής παραγωγής, η οποία βέβαια παραμένει «πάντοτε ένα βασίλειο της αναγκαιότητας».

Προϋπόθεσή της όμως είναι η προαναφερόμενη ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας: «Το αληθινό βασίλειο της ελευθερίας  μπορεί ν’ ανθίσει μόνο πάνω στο βασίλειο της αναγκαιότητας, που είναι η βάση του. Η μείωση της εργάσιμης μέρας είναι ο βασικός όρος».

HERBERT MARCUZE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: