τελευταία νέα σε τίτλους

note #38 Μια σημείωση από τα χειρόγραφα του 1844…

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,851 other followers

“Η εργασία καθεαυτή, όχι μόνο στις παρούσες συνθήκες αλλά στο βαθμό που ο σκοπός της γενικά είναι η απλή αύξηση του πλούτου, είναι επιζήμια και ολέθρια..”
(Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: