τελευταία άρθρα σε τίτλους

note #47 Για την ουτοπία

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,569 other followers

«Ο ωκεανός της δυνατότητας είναι πολύ μεγαλύτερος από τη συνήθη μας ξηρά της πραγματικότητας, που θα μπορούσε κανείς να την αποκαλέσει μέριμνα βιοτική… Υπάρχει ένα πολύ σαφές συμφέρον που έχει εμποδίσει τον κόσμο να μετασχηματισθεί σ’αυτό που είναι δυνατόν, και έχει ελάχιστα αντιμετωπισθεί και, καθώς ειπώθηκε, έχει πενιχρή παρουσία στη φιλοσοφική περιοχή, για να μην αναφέρουμε τις προσβολές που έχει δεχτεί, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις προσβολές που έχει δεχτεί η ουτοπία»

Ernst Bloch

1 Comment on note #47 Για την ουτοπία

1 Trackback / Pingback

  1. note #47 Για την ουτοπία | Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: