τελευταία νέα σε τίτλους

Βιβλιοαναγνώσεις #36 “Αυτονομία και Στράτευση”

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,457 other followers

Η μελέτη αυτή του Γιώργου Σαγκριώτη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος. 

Δύο εστίες ενδιαφέροντος δεσπόζουν στην κριτική θεωρία, η κοινωνικοπολιτική και η αισθητική. Πώς όμως σχετίζονται οι εν λόγω σφαίρες μεταξύ τους; Η τέχνη που θέλει να αντισταθεί στην κοινωνική πραγματικότητα γίνεται αυτόνομη. Αυτονομούμενη, αφήνει την καθεστηκυία τάξη να θριαμβεύει. Η τέχνη που στρατεύεται και θέλει να παρέμβει, γίνεται ένα με το υπάρχον και υποκύπτει στην εξουσία του. Αντίστοιχα και η πολιτική. Αποσκοπώντας σε κάτι εντελώς νέο, δεν βρίσκει βάση στον υπάρχοντα κόσμο και μετατρέπεται σε τέχνη. Επιδιώκοντας το εφικτό, ενσωματώνεται στο υπαρκτό και προδίδει την τέχνη της. Σε αυτά τα διλήμματα ο Τ. Β. Αντόρνο και ο Β. Μπένγιαμιν, δύο από τους γνωστότερους εκπροσώπους της κριτικής θεωρίας, αντιδρούν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Το βιβλίο ανατρέχει στα ερωτήματά τους, περιγράφει τις απαντήσεις τους, τις παρακολουθεί ως τις απώτερές τους συνέπειες και ιχνηλατεί τα πεδία των συγκλίσεων και των αποκλίσεων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολυετούς ενασχόλησης με την κριτική θεωρία και τις θεματικές της αισθητικής και της πολιτικής. Τα κείμενα που το αποτελούν έχουν γραφτεί σε διαφορετικές συγκυρίες και με χρονική απόσταση μεταξύ τους, συνθέτουν όμως μια ενότητα, όπως αυτή υπαγορεύεται από το κοινό ερώτημα για τη σχέση μεταξύ αυτονομίας και στράτευσης – ένα πρόβλημα της αισθητικής θεωρίας, της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και της μεταξύ τους σχέσης. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

Περιεχόμενα.

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΟΝΤΟΡ Β. ΑΝΤΟΡΝΟ

1. Κριτική και διαλεκτική. Το βασικό πρόβλημα και η πολιτική της κριτικής θεωρίας
2. Τα όρια της αγωγής στην ελευθερία. Για την αρνητική παιδαγωγική και τη φιλοσοφία του Αντόρνο
3. Ανοικτός μυστικισμός. Για την έννοια του φετιχισμού στην κριτική θεωρία του πολιτισμού
4. Αυτοαναιρούμενη αυτονομία. Το έργο τέχνης στην αισθητική θεωρία του Αντόρνο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΛΤΕΡ ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ

5. Ζωή και θάνατος του αυτόνομου έργου τέχνης. Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν κρίνει τον συγγραφέα ως παραγωγό
6. Nos verbis, sed gestibus!
7. Φαντασμαγορία της κρίσης. Η πολιτική ως πολιτιστική βιομηχανία
8. Δείκτες, βέλη, μονάδες. Για τον φιλοσοφικό, αισθητικό και πολιτικό μηδενισμό του Βάλτερ Μπένγιαμιν
Βιβλιογραφία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: