τελευταία νέα σε τίτλους

Παρουσίαση βιβλίου στο Βόλο: Σαμουήλ Μιζάν «Ήταν πιο Πολύ το Ξύπνημα του Ανθρώπου»

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,693 other followers

παρουσίαση του βιβλίου του Σαμουήλ Μιζάν «Ήταν πιο Πολύ το Ξύπνημα του Ανθρώπου» θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 6:30 το απόγευμα στο Κτήριο Τσικρίκη του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο

Περίληψη
Μέσα από τη ματιά ενός απλού ΕΛΑΣίτη βλέπουμε την ενεργή συμμετοχή των Εβραίων στους αγώνες της δεκαετίας του 1940, καθώς και τις σχέσεις ισότητας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας –αλλά και μεταξύ των δύο φύλων–, που αναπτύχθηκαν στην Αντίσταση και στο βουνό. Πρόκειται για μια απόθεση ψυχής που γράφτηκε το 1995, όταν ο Μιζάν έκλεινε τα 70 του χρόνια και ανακαλύφθηκε από τις κόρες του όταν αυτός είχε πια φύγει από τη ζωή το 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: