τελευταία νέα σε τίτλους

note #83 “Η παραδοξότητα της πίστης εκφυλίζεται τελικά σε απάτη”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,698 other followers

”Η παραδοξότητα της πίστης εκφυλίζεται τελικά σε απάτη, σε μύθο του 20ου αίωνα, ενώ η ανορθολογικότητα της γίνεται ορθολογικός μηχανισμός τον οποίο χρησιμοποιούν εκείνοι που είναι εντελώς ”φωτισμένοι” και σπρώχνουν την κοινωνία προς τη βαρβαρότητα”

– Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Διαλεκτική του Διαφωτισμού (Dialektik der Aufklärung, ”1947”), εκδόσεις Ύψιλον, ”1986”, σελ. 37 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: