τελευταία νέα σε τίτλους

note #84 “Συνομιλίες με τον Μπρεχτ”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,693 other followers

12 Ιουλίου. Χτες μετά από μια παρτίδα σκάκι, λέει ο Μπρεχτ: “Όταν έρθει καμιά φορά ο Κορς θα πρέπει να επεξεργαστούμε μαζί του ένα καινούργιο παιχνίδι στο σκάκι. Σ’ αυτό το παιχνίδι οι κινήσεις δεν θα είναι πάντα οι ίδιες· η λειτουργία κάθε πιονιού θα αλλάζει αφού μείνει κάποιο διάστημα στο ίδιο τετράγωνο· θα γίνεται είτε ισχυρότερο είτε ασθενέστερο. Έτσι το παιχνίδι δεν θα μπορεί να προχωρήσει, θα μένει για πολύ στο ίδιο σημείο”.

Βάλτερ Μπένγιαμιν, Συνομιλίες με τον Μπρεχτ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: