τελευταία νέα σε τίτλους

note #88 η θεωρία μια αυθεντική μορφή πρακτικής

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,693 other followers

“Η φιλοσοφία στο βαθμό που παραμένει φιλοσοφία δεν μπορεί να συστήσει άμεσα βήματα αλλαγών. Προκαλεί αλλαγές μόνο στο βαθμό που παραμένει θεωρία. Πιστεύω ότι θα πρέπει κάποτε να θέσουμε το ερώτημα εάν είναι ή όχι μια μορφή αντίστασης ένας άνθρωπος να σκέφτεται και να γράφει τα πράγματα που εγώ γράφω. Δεν είναι η θεωρία επίσης μια αυθεντική μορφή πρακτικής;”

Theodor W. Adorno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: