τελευταία νέα σε τίτλους

note #90 Aβραάμ Μπεναρόγια “Το πείραμα του Ισραήλ”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,861 other followers

Απόσπασμα των εντυπώσεων του Μπεναρόγια από το πρώτο του αναγνωριστικό ταξίδι στο Ισραήλ, τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας.

 

“Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα απειλητικό παράδειγμα για τα αραβικά κράτη που δεν εξελίσσονται και για τους φεουδάρχες τους που δε θα ήθελαν να προσαρμοστούν προς την πρόοδο και την απελευθέρωση των μαζών. Αυτή είναι και η έννοια, κατά την ταπεινήν μου γνώμη, της μεγάλης αντιστάσεως του επίσημου αραβικού κόσμου κατά της υπάρξεως του κράτους του Ισραήλ”

 

“Μάχη” 1952,  Α. Μπεναρόγια  “Το πείραμα του Ισραήλ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: