τελευταία νέα σε τίτλους

note #98 Μια σημείωση πάνω στη θεωρία της ημιμόρφωσης

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,141 other followers

Το ημικατανοημένο και ημιβιωμένο δεν είναι προκαταρκτική βαθμίδα της μόρφωσης, αλλά θανάσιμος εχθρός της: στοιχεία μόρφωσης, που εισέρχονται στη συνείδηση, χωρίς να ενζυμωθούν στη δική της συνέχεια, μεταβάλλονται σε βλαβερά δηλητήρια και τείνουν προς τη δεισιδαιμονία, ακόμη κι αν καθ΄εαυτά επικρίνουν τη δεισιδαιμονία- όπως εκείνος ο αρχιβαρελάς που, ποθώντας κάτι υψηλότερο, κατέφυγε στην Κριτική του καθαρού λόγου, για να καταλήξει στην αστρολογία, προφανώς διότι μόνο εκεί μπορούσε να συνταιριάξει τον ηθικό νόμο μέσα του με τον έναστρο ουρανό υπεράνω μας.

  Theodor W. Adorno «Θεωρία της Ημιμόρφωσης», εκδ. Αλεξάνδρεια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: