τελευταία νέα σε τίτλους

note #108 “Όσοι ενεργούν χωρίς ερωτήσεις.”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,956 other followers

Τέρατα υπάρχουν, αλλά είναι λίγα για να είναι πραγματικά επικίνδυνα. Πιο επικίνδυνοι είναι … οι έτοιμοι να πιστεύουν και να ενεργούν χωρίς ερωτήσεις.

Primo Levi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: