τελευταία νέα σε τίτλους

note #113 ~ Η πορεία του Geist είναι ένας Γολγοθάς ~

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,808 other followers

{ Το ΠΝΕΥΜΑ είναι α ρ γ ό επειδή εν-διατρίβει στο Αρνητικό και το επεξεργάζεται για τον εαυτό του | Η Απολυτή Γνώση είναι η ολιστική κατά-νόηση του σπαραγμού της Διαλεκτικής μέσα στο Καθολικό Γίγνεσθαι }

*

§20 [απόσπασμα]
«Το αληθές είναι το όλον. Αλλά το όλο είναι μόνο η ουσία που φθάνει στην τελείωση της μέσα από την ανάπτυξη της. Για το Απόλυτο πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά είναι α π ο τ έ λ ε σ μ α, ότι στο τ έ λ ο ς μόνο είναι ό,τι είναι στ’ αλήθεια και ότι σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται η φύση του, να είναι δηλαδή πραγματικό, υποκείμενο ή ένα αυτογίγνεσθαι.»

§32 [απόσπασμα]
«Η ζωή του πνεύματος δεν είναι αυτή η ζωή που οπισθοχωρεί με φρίκη μπροστά στο θάνατο και διατηρείται καθαρή από την καταστροφή αλλά η ζωή που φέρει τον θάνατο και διατηρείται μέσα στον ίδιο τον θάνατο. Το πνεύμα κατακτά την αλήθεια του μόνο με τον όρο να ξαναβρεί τον εαυτό τον μέσα στον απόλυτο σπαραγμό.»

§47 [απόσπασμα]
«Tο αληθές λοιπόν είναι η βακχική παραζάλη, μέσα στην οποία κανένα μέλος δεν μένει αμέθυστο, και, επειδή το καθένα αυτοκαταλύεται ομοίως άμεσα, όταν αποχωρίζεται από το όλο, αυτή η παραζάλη είναι σύγχρονα η διαυγής και απλή ηρεμία.»

§132 [απόσπασμα]
«Στην Διαλεκτική της κατ’ αίσθηση βεβαιότητας, η συνείδηση τα’ χασε, έπαψε ν’ ακούει, να βλέπει, και τα τοιαύτα, και ως αντίληψη έφθασε σε διανοήματα, αυτά όμως τα βάζει μαζί μόνο στο ανυπόθετα καθολικό. Αυτό δε το ανυπόθετο (Undebingte) θα ήταν κι αυτό πάλι μόνο το τοποθετούμενο από μία πλευρά άκρο του καθ’ εαυτόν είναι, αν εκλαμβανόταν σαν ήσυχη απλή ουσία, διότι έτσι θα ερχόταν η μη ουσία (Unwesen) απέναντί του· σχετιζόμενο δε με αυτήν, θα ήταν κι αυτό επουσιώδες, οπότε η συνείδηση δεν θα είχε βγει από την αντιληψιακή απάτη· όμως προέκυψε ως κάτι που επέστρεψε στον εαυτό του έξω από ένα τέτοιο υπό όρους (bedingtes) καθ’ εαυτόν είναι.»

// G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (‘1807’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: