τελευταία νέα σε τίτλους

Αποσπάσματα: Ο Αλτουσέρ και η κριτική στον οικονομισμό

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,861 other followers

MAC2_4:ALTHUS.TIF

* Συνεχίζουμε τον εμπλουτισμό του αρχείου μας με θεωρητικά κείμενα διαφόρων τάσεων. Στόχος μας η καλύτερη μελέτη του ιστορικού εργατικού κινήματος του 20αι και του κύκλου που έκλεισε.

«Όπως έχουν δείξει πολλές σύγχρονες μελέτες και κυρίως οι εργασίες του Αλτουσέρ, ο οικονομισμός αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή, υπό την οποία εκφράζεται η κυριαρχία της αστικής ιδεολογίας πάνω στον μαρξισμό. Πρόκειται για την ιδεολογία η οποία αποδίδει την προτεραιότητα της ιστορικής εξέλιξης στην «ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων» και με τον τρόπο αυτόν συσκοτίζει τόσο το ρόλο της ταξικής πάλης ως κινητήριας δύναμης της ιστορίας, όσο και την κυριαρχία των κοινωνικών παραγωγικών σχέσεων εξουσίας πάνω στις παραγωγικές δυνάμεις και την εξέλιξή τους. Ο οικονομισμός μετατρέπει τον μαρξισμό σε ένα εξελικτικό τελεολογικό δόγμα»( Γ. Μηλίος, Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός, εκδ. κριτική, σελ. 52)

«Ο οικονομισμός γεννιέται αυθόρμητα, δηλαδή αναγκαία, πάνω στην βάση των αστικών πρακτικών παραγωγής και εκμετάλλευσης, και ταυτόχρονα πάνω στην βάση των νομικών πρακτικών του αστικού Δικαίου και της ιδεολογίας του, που καθοσιώνουν τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής κι εκμετάλλευσης και αναπαραγωγής τους.

Και είναι αλήθεια ότι η αστική ιδεολογία είναι εκ βάθρων οικονομιστική, κι ότι ο καπιταλιστής αντιμετωπίζει τα πάντα από την πλευρά των εμπορευματικών σχέσεων, κι από την σκοπιά των υλικών όρων (των εμπορευμάτων που είναι τα μέσα παραγωγής) οι οποίοι του επιτρέπουν να εκμεταλεύαιτε εκείνο το πολύ ιδιαίτερο εμπόρευμα, την εργατική δύναμη, άρα από την σκοπιά των τεχνικών μεθόδων της εξαγωγής της υπεραξίας, από την σκοπιά της τεχνολογίας και της εκμετάλλευσης, της οικονομικής της απόδοσης και ανάπτυξης: από την σκοπιά της καπιταλιστικής συσσώρευσης.»(Λ. Αλτουσέρ, απάντηση στον Τ. Λιούις, εκδ. Θεμέλιο, σελ. 112, 113)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: