τελευταία νέα σε τίτλους

note #115 Ένα ακόμα απόσπασμα από την “Γερμανική Ιδεολογία”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,861 other followers

«Αν όλοι οι μπουρζουάδες, σαν μια μάζα και ταυτόχρονα, επρόκειτο να παραβιάζουν τους μπουρζουαζικούς θεσμούς, θα έπαυαν να είναι μπουρζουάδες – αυτό, βέβαια, ποτέ δεν το κάνουν και με κανέναν τρόπο δεν εξαρτιέται από τις επιθυμίες τους και τη θέληση τους. Ο ακόλαστος μπουρζουάς παραβιάζει τον γάμο και κάνει κρυφά μοιχεία, ο έμπορος παραβιάζει τους θεσμούς της ιδιοκτησίας στερώντας την ιδιοκτησία των άλλων με την κερδοσκοπία, τη χρεοκοπία κλπ., ο νεαρός μπουρζουάς γίνεται ανεξάρτητος από την οικογένεια του, αν μπορεί – καταργώντας στην πράξη την οικογένεια, στο βαθμό που άφορα αυτόν τον ίδιο. Άλλα γάμος, ιδιοκτησία και οικογένεια παραμένουν απρόσβλητα, στη θεωρία, διότι αποτελούν την πρακτική βάση που πάνω της η μπουρζουαζία έχει οικοδομήσει την κυριαρχία της, και διότι στην μπουρζουαζική τους μορφή αποτελούν τους όρους που κάνουν τον μπουρζουά μπουρζουά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η συνεχής παραβίαση του Νόμου κάνει τον θρήσκο Εβραίο ένα θρήσκο Εβραίο.

Αυτή η στάση του μπουρζουά απέναντι στους όρους της ύπαρξής του αποκτάει μια από τις καθολικές της μορφές στην μπουρζουαζική ηθική. Δεν μπορεί κανείς, γενικά, να μιλάει για την οικογένεια <<σ α ν τ έ τ ο ι α>>. Ιστορικά, ο μπουρζουάς δίνει στην οικογένεια τον χαρακτήρα της μπουρζουαζικής οικογένειας, όπου η ανία και το χρήμα αποτελούν τον συνδετικό δεσμό, και που επίσης περιλαμβάνει την μπουρζουαζική διάλυση της οικογένειας, πράγμα που δεν εμποδίζει την ίδια την οικογένεια να συνεχίζει να υπάρχει. Η βρώμικη ύπαρξη της έχει το αντίβαρο της μέσα στην ιερή έννοια της μέσα στην επίσημη φρασεολογία και την καθολική υποκρισία. Εκεί όπου η οικογένεια π ρ α γ μ α τ ι κ ά καταργείται, όπως συμβαίνει στο προλεταριάτο, γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που νομίζει ο <<Stirner>>.

Eδώ η έννοια της οικογένειας δεν υπάρχει καθόλου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε ασφαλώς να βρούμε την οικογενειακή αγάπη την βασισμένη σε εξαιρετικά πραγματικές σχέσεις. Τον δέκατο όγδοο αιώνα η έννοια της οικογένειας καταργήθηκε από τους φιλοσόφους, γιατί η πραγματική οικογένεια βρισκόταν κιόλας στην διαδικασία της διάλυσης στις υψηλότερες κορυφές του πολιτισμού. Ο εσωτερικός οικογενειακός δεσμός είχε διαλυθεί, οι ξεχωριστοί συντελεστές που αποτελούσαν την έννοια της οικογένειας είχαν διαλυθεί, λόγου χάριν η υπακοή, η ευσέβεια, η πίστη στο γάμο κλπ. Αλλά το πραγματικό σώμα της οικογένειας, η σχέση ιδιοκτησίας, η αποκλειστική στάση απέναντι σε άλλες οικογένειες, η υποχρεωτική συνοίκηση – σχέσεις που δημιουργούνται από την ύπαρξη των παιδιών, την δομή των σύγχρονων πόλεων, τον σχηματισμό του κεφαλαίου, κλπ. – όλα αυτά διατηρήθηκαν, διότι η ύπαρξη της οικογένειας έγινε αναγκαία από την σύνδεση της με τον τρόπο παραγωγής, που υπάρχει ανεξάρτητα από τη θέληση της μπουρζουαζικής κοινωνίας.»

// Κarl Marx & Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie (‘1846’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: