τελευταία νέα σε τίτλους

Walter Benjamin – Ο συγγραφέας ως παραγωγός

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,698 other followers

Ομιλία στο Ινστιτούτο για τη μελέτη του φασισμού, Παρίσι, 27 Απρίλη 1934
Μετάφραση: Lenin Reloaded. Οι όποιες υπογραμμίσεις με έντονα γράμματα είναι δικές μας.

Θα θυμάστε πώς φέρεται στους συγγραφείς ο Πλάτωνας, στο έργο του περί Πολιτείας. Για το συμφέρον της κοινωνίας, τους στερεί το δικαίωμα να είναι μέλη της. Ο Πλάτων είχε μεγάλη ιδέα για την δύναμη της λογοτεχνίας. Αλλά τη θεωρούσε βλαβερή και περιττή — σε μια τέλεια κοινωνία, βέβαια. Από τις μέρες του Πλάτωνα, το ζήτημα του δικαιώματος του συγγραφέα στην ύπαρξη δεν έχει συχνά τεθεί με την ίδια έμφαση· σήμερα, τίθεται εκ νέου. Φυσικά, σπάνια μόνο αναδύεται με την μορφή αυτή. Αλλά είστε όλοι σας οικείοι με αυτό σε μια διαφορετική μορφή, αυτή του ζητήματος της αυτονομίας του συγγραφέα: της ελευθερίας του να γράφει ό,τι αγαπά. Δεν τείνετε να του εκχωρείτε τούτη την αυτονομία. Πιστεύετε πως η σημερινή κοινωνική κατάσταση τον εξαναγκάζει σε ποιου την υπηρεσία θέλει να θέσει την δραστηριότητά του. Ο αστός συγγραφέας της λογοτεχνίας αναψυχής δεν αποδέχεται αυτή την επιλογή. Τού αποδεικνύετε ότι χωρίς να το παραδέχεται, εργάζεται για λογαριασμό συγκεκριμένων αστικών συμφερόντων. Ένας προοδευτικός τύπος συγγραφέα αποδέχεται αυτή την επιλογή. Η απόφασή του διαμορφώνεται στη βάση της ταξικής πάλης: θέτει τον εαυτό του στο πλευρό του προλεταριάτου. Κι αυτό είναι το τέλος της αυτονομίας του. Κατευθύνει την δραστηριότητά του προς ό,τι είναι χρήσιμο στο προλεταριάτο στην ταξική πάλη. Αυτό συνήθως το ονομάζουμε αναζήτηση της τάσης, ή “στράτευση.”

Εδώ έχουμε τη λέξη-κλειδί γύρω από την οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μια συζήτηση. Την γνωρίζετε, κι έτσι γνωρίζετε και πόσο άγονη υπήρξε αυτή η συζήτηση. Το γεγονός είναι πως η συζήτηση αυτή δεν ξεπέρασε ποτέ το ανιαρό “απ’ τη μία πλευρά”, “από την άλλη πλευρά”: από τη μία πλευρά, πρέπει κάποιος να απαιτεί τη σωστή τάση (ή στράτευση) από το έργο ενός συγγραφέα, από την άλλη, έχει το δικαίωμα να αναμένει το έργο του να είναι υψηλής ποιότητας. Αυτή η διατύπωση είναι βέβαια μη ικανοποιητική στον βαθμό που δεν έχουμε κατανοήσει την ακριβή φύση της σχέσης ανάμεσα στους δύο παράγοντες, την στράτευση και την ποιότητα. Μπορεί κάποιος να δηλώσει πως ένα έργο που δείχνει τη σωστή τάση δεν χρειάζεται να αποδείξει περαιτέρω ποιότητα. Ή μπορεί κάποιος να αποφανθεί πως ένα έργο που επιδεικνύει την σωστή τάση πρέπει απαραιτήτως να επιδεικνύει και κάθε άλλη ποιότητα.

Η δεύτερη αυτή διατύπωση δεν στερείται ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, είναι σωστή. Την ιδιοποιούμαι. Αλλά κάνοντάς το αυτό, αρνούμαι να την ανακηρύξω ως κάτι δεδομένο. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποδειχθεί. Και ζητώ την προσοχή σας για την προσπάθειά μου να την αποδείξω. Μπορεί να έχετε την αντίρρηση ότι το θέμα μου είναι εξειδικευμένο, πιθανώς και παρατραβηγμένο. Μπορεί να αναρωτιέστε αν ελπίζω να προάγω τη μελέτη του φασισμού με μια τέτοια απόδειξη. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Γιατί ελπίζω πως θα μπορέσω να σας δείξω ότι η έννοια της στράτευσης, με την απλουστευτική μορφή με την οποία εμφανίζεται γενικά στην συζήτηση στην οποία μόλις αναφέρθηκα, είναι εντελώς ανεπαρκής ως όργανο της πολιτικής λογοτεχνικής κριτικής. Θα ήθελα να σας δείξω ότι η τάση ενός λογοτεχνικού έργου μπορεί να είναι πολιτικά σωστή μόνο αν είναι επίσης λογοτεχνικά σωστή. Αυτό σημαίνει ότι η τάση η οποία είναι πολιτικά σωστή περιλαμβάνει μια λογοτεχνική τάση. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω μεμιάς:  αυτή η λογοτεχνική τάση, η οποία περιλαμβάνεται άμεσα ή έμμεσα σε κάθε σωστή πολιτική στάση, αυτή και μόνο συνιστά την ποιότητα ενός έργου. Εξαιτίας αυτού, η σωστή πολιτική τάση ενός έργου επεκτείνεται και στην λογοτεχνική του ποιότητα: επειδή μια πολιτική τάση που είναι σωστή συνιστά μια λογοτεχνική τάση που είναι σωστή.

Ελπίζω να μπορέσω να σας υποσχεθώ πως αυτή η διαβεβαίωση θα γίνει άμεσα σαφέστερη. Προς το παρόν, επιτρέψτε μου να παρεμβάλλω πως θα μπορούσα να έχω επιλέξει ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης για τους προβληματισμούς που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Ξεκίνησα με την άγονη συζήτηση περί της σχέσης μεταξύ της τάσης και της ποιότητας των λογοτεχνικών έργων. Η συζήτηση αυτή απαξιώθηκε, και δικαίως. Θεωρείται ενδεικτικό παράδειγμα μιας προσπάθειας να αναλυθούν οι λογοτεχνικές σχέσεις αντιδιαλεκτικά, μέσα από τα στερεότυπα. Αλλά τι γίνεται αν ασχοληθούμε με το πρόβλημα διαλεκτικά;

Για τη διαλεκτική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού –και τώρα έρχομαι στην καρδιά του ζητήματος– το άκαμπτο, απομονωμένο αντικείμενο (το έργο, το μυθιστόρημα, το βιβλίο) είναι εντελώς άχρηστο. Πρέπει να εισαχθεί στο πλαίσιο των ζώντων κοινωνικών σχέσεων. Σωστά επισημαίνετε πως αυτό έχει γίνει και ξαναγίνει στον κύκλο των φίλων σας. Οπωσδήποτε. Αλλά η συζήτηση έχει συχνά μετακινηθεί γρήγορα σε ευρύτερα ζητήματα και έτσι, αναπόφευκτα, έχει συχνά καταλήξει να είναι θολή κι αφηρημένη. Οι κοινωνικές σχέσεις, όπως γνωρίζουμε, καθορίζονται από τις σχέσεις παραγωγής. Και όταν η υλιστική κριτική προσέγγιζε ένα έργο, ρωτούσε ποια ήταν η θέση του έργου αυτού απέναντι ςτις παραγωγικές σχέσεις της εποχής. Αυτή είναι σημαντική ερώτηση. Αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολη. Η απάντησή της δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Και θα ήθελα τώρα να προτείνω μια πιο άμεση ερώτηση ώστε να την αναλογιστείτε: μια ερώτηση που είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ταπεινή, πηγαίνει λιγότερο μακριά, αλλά, μου φαίνεται, έχει περισσότερες πιθανότητες να μπορεί να απαντηθεί. Αντί να ρωτάμε: ποια είναι η θέση ενός έργου απέναντι στις σχέσεις παραγωγής της εποχή του, υποστηρίζει τις σχέσεις αυτές, είναι αντιδραστικό ή αναζητά την ανατροπή τους, και είναι επαναστατικό; — αντί για αυτή την ερώτηση, ή όπως και να έχει πριν από αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να προτείνω μία διαφορετική. Πριν ρωτήσω: ποια είναι η θέση ενός έργου απέναντι στις σχέσεις παραγωγής της εποχής τους, θα ήθελα να ρωτήσω: ποια είναι η θέση του μέσα σ’ αυτές τις σχέσεις; Αυτή η ερώτηση αφορά τη λειτουργία ενός έργο μέσα στις λογοτεχνικές σχέσεις παραγωγής της εποχής του. Με άλλα λόγια, αφορά άμεσα τη λογοτεχνική τεχνική.

Αναφερόμενος στην τεχνική, αναφέρομαι στην έννοια η οποία καθιστά τα λογοτεχνικά παράγωγα προσβάσιμα στην άμεση κοινωνική και συνεπώς υλιστική ανάλυση. Ταυτόχρονα, η έννοια της τεχνικής εκπροσωπεί το διαλεκτικό σημείο εκκίνησης για την υπέρβαση της στείρας διχοτόμησης μορφής και περιεχομένου. Και επιπλέον, η έννοια αυτή της τεχνικής περιέχει εντός της μια ένδειξη για τον σωστό τρόπο καθορισμού της σχέσης ανάμεσα στην τάση και την ποιότητα, η οποία ήταν ο στόχος της αρχικής μας διερεύνησης. Αν, λοιπόν, είχαμε πιο πριν το δικαίωμα να πούμε ότι η σωστή πολιτική τάση ενός έργου περιλαμβάνει την λογοτεχνική του ποιότητα επειδή περιλαμβάνει την λογοτεχνική του τάση, τώρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πως αυτή η λογοτεχνική τάση μπορεί να συνίσταται σε μια προοδευτική ή σε μια οπισθοδρομική ανάπτυξη της λογοτεχνικής τεχνικής.

Αναμφίβολα θα σας βρω σύμφωνους αν στο σημείο αυτό, και με φαινομενική μόνο έλλειψη συνάφειας, στραφώ σε ένα σύνολο εντελώς απτών λογοτεχνικών σχέσεων: αυτών της Ρωσίας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον Σεργκέι Τρετιάκοφ και στον τύπο “λειτουργικού” συγγραφέα τον οποίο ορίζει και εκπροσωπεί. Αυτός ο λειτουργικός συγγραφέας προσφέρει το πιο απτό παράδειγμα της λειτουργικής εξάρτησης η οποία υπάρχει πάντα και υπό κάθε συνθήκη ανάμεσα στην σωστή πολιτική τάση και την προοδευτική λογοτεχνική τεχνική. Οπωσδήποτε, πρόκειται για ένα μόνο παράδειγμα. Επιφυλάσσομαι να παραθέσω άλλα αργότερα. Η αποστολή του λειτουργικού συγγραφέα δεν είναι να αναφέρει αλλά να αγωνίζεται· δεν είναι να αναλαμβάνει τον ρόλο του θεατή αλλά να παρεμβαίνει άμεσα. Ο Τρετιάκοφ ορίζει την αποστολή αυτή με τα στοιχεία που παραθέτει για τη δική του δραστηριότητα. Όταν, το 1928, και στην περίοδο της πλήρους κολλεκτιβοποίησης της ρωσικής γεωργίας εκδόθηκε το σύνθημα “οι συγγραφείς στην Κολλεχτίβα!” ο Τρετιάκοφ πήγε στην κομμούνα του “Κομμουνιστικού Φάρου” και, στο διάστημα δύο παρατεταμένων επισκέψεων, κατανόησε τις ακόλουθες δραστηριότητες: την σύγκλιση μαζικών συναντήσεων· τη συλλογή χρημάτων για προκαταβολές για τρακτέρ· την ικανότητα να πείθεις τους ιδιώτες αγρότες να μπουν σε μια Κολλεχτίβα· την επίβλεψη των αιθουσών ανάγνωσης· την εγκαινίαση εφημερίδων τοίχου και την διεύθυνση της εφημερίδας της Κολλεχτίβας· τις αναφορές στις εφημερίδες της Μόσχας· την εισαγωγή του ραδιοφώνου, των περιοδεύοντων κινηματογραφικών παραστάσεων, κλπ. Δεν μας εκπλήσσει ότι το βιβλίο Feld-Herren [Διοικητές πεδίου] το οποίο έγραψε ο Τρετιάκοφ μετά από τις επισκέψεις αυτές άσκησε σημαντική επίδραση στην κατοπινή οργάνωση της κολλεκτιβοποιημένης γεωργίας.

Μπορεί να θαυμάζετε τον Τρετιάκοφ αλλά να θεωρείτε ότι το παράδειγμά του δεν είναι ιδιαίτερα συναφές εδώ. Τα καθήκοντα που ανέλαβε, μπορεί να ισχυριστείτε, είναι καθήκοντα δημοσιογράφου ή προπαγανδιστή· δεν έχουν και πολλά να κάνουν με τη λογοτεχνική δημιουργία. Όμως αναφέρθηκα στο παράδειγμα του Τρετιάκοφ ενσυνείδητα ώστε να σας δείξω πόσο ευρύς πρέπει να είναι ο ορίζοντας δια του οποίου πρέπει να ξανασκεφτούμε τις έννοιες των λογοτεχνικών μορφών και ειδώ στο φως των τεχνολογικών δεδομένων της σημερινής κατάστασης, αν θέλουμε να βρούμε τις μορφές που αρμόζουν στην λογοτεχνική ενέργεια της εποχής μας. Τα μυθιστορήματα δεν υπήρχαν πάντοτε, ούτε είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο μέλλον· ούτε οι τραγωδίες· ούτε τα μεγάλα έπη· λογοτεχνικές μορφές όπως το σχόλιο, η μετάφραση, ακόμα και η παρωδία, δεν ήταν πάντοτε απλώς ήσσονος σημασίας ασκήσεις στα περιθώρια της λογοτεχνίας αλλά είχαν τη θέση τους, όχι μόνο στις φιλοσοφικές αλλά και στις λογοτεχνικές παραδόσεις της Αραβίας και της Κίνας. Η ρητορική δεν ήταν πάντα μια μορφή στερούμενη βαρύτητας· αντιθέτως, άφησε σημαντικά σημάδια σε μεγάλες περιοχές της αρχαίας λογοτεχνίας. Όλα αυτά τα λέω για να σας εξοικειώσω με την ιδέα ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας τεράστιας διαδικασίας κατά την οποία οι λογοτεχνικές μορφές χάνουν το σχήμα τους, μιας διαδικασία κατά την οποία πολλές από τις αντιθέσεις με τις οποίες συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε μπορεί να χάσουν τη συνάφειά τους. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο άκαρπες είναι αυτές οι αντιθέσεις και για την διαλεκτική τους υπερκέραση. Αυτό θα μας φέρει πίσω στον Τρετιάκοφ. Διότι το παράδειγμά μου είναι η εφημερίδα.

“Στη λογοτεχνία μας”, λέει ένας συγγραφέας της αριστεράς*, “οι αντιθέσεις οι οποίες, σε ευτυχέστερες περιόδους, γονιμοποιούσαν η μία την άλλη, έχουν πια καταστεί ανεπίλυτες αντιμομίες. Έτσι, η επιστήμη και τα belles lettres, η κριτική και η πρωτότυπη δημιουργία, η κουλτούρα και η πολιτική, στέκονται τώρα μακριά το ένα από το άλλο χωρίς καμία σύνδεση ή τάξη μεταξύ τους. Η εφημερίδα είναι η αρένα αυτής της λογοτεχνικής σύγχυσης. Το περιοχόμενό της ξεφεύγει από κάθε μορφή οργάνωσης πέρα από αυτή που της επιβάλλεται από την ανυπομονησία του αναγνώστη. Και αυτή η ανυπομονησία δεν είναι απλώς η ανηπομονησία του πολιτικού που περιμένει πληροφορίες ή του σπεκουλαδόρου που περιμένει πληροφόρηση για κάποια καλή μετοχή: κρύβει την ανυπομονησία του ανθρώπου που είναι στην απέξω, του ανθρώπου που έχει αποκλειστεί, ο οποίος όμως πιστεύει πως έχει το δικαίωμα να μιλά εκ μέρους του δικού του συμφέροντος. Τα εκδοτικά γραφεία έχουν εδώ και πολύν καιρό μάθει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι τίποτε δεν κρατά τον αναγνώστη δεμένο στην εφημερίδα του τόσο όσο η ανυπομονησία του, η οποία απαιτεί φρέσκια τροφή κάθε μέρα· το εκμεταλλεύονται πετώντας διαρκώς νέες στήλες για τις ερωτήσεις, τις γνώμες και τις διαμαρτυρίες των αναγνωστών. Έτσι, η μη επιλεκτική αφομοίωση των γεγονότων πηγαίνει χέρι-χέρι με την εξίσου μη επιλεκτική αφομοίωση των αναγνωστών, οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους να εξυψώνεται στιγμιαία στο αξίωμα του ανταποκριτή. Υπάρχει όμως ένας διαλεκτικός παράγοντας κρυμμένος στην κατάσταση αυτή: η παρακμή της λογοτεχνίας στον αστικό Τύπο αποδεικνύεται πως είναι η μορφή της αναγέννησής της στον σοβιετικό Τύπο. Διότι καθώς η λογοτεχνία κερδίζει σε εύρος αυτό που χάνει σε βάθος, έτσι και η διάκριση ανάμεσα στον συγγραφέα και το κοινό, την οποία ο αστικός Τύπος συντηρεί με τεχνητά μέσα, αρχίζει να εξαφανίζεται στον σοβιετικό Τύπο. Ο αναγνώστης είναι πάντα έτοιμος να γίνει συγγραφέας, με την έννοια ότι είναι αυτός που περιγράφει ή που προδιαγράφει. Ως ειδικός –όχι σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα πιθανώς, αλλά πάντως ειδικός για το θέμα της εργασίας που συμβαίνει να κάνει– κατακτά πρόσβαση στην συγγραφή. Η ίδια η εργασία έχει δυο λόγια να πει. Και το γράψιμο για την εργασία γίνεται μέρος των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή της. Το κύρος που απαιτείται για να γράψεις δεν βασίζεται πια σε μια εξειδικευμένη εκπαίδευση αλλά σε μια πολυτεχνική εκπαίδευση, και έτσι γίνεται κοινό αγαθό. Κοντολογίς, η λογοτεχνικοποίηση των συνθηκών ζωής γίνεται ένας τρόπος να υπερκεραστούν οι ανεπίλυτες αντινομίες, και ο χώρος όπου εκχυδαϊζονται περισσότερο οι λέξεις, δηλαδή η εφημερίδα, γίνεται ο χώρος όπου μπορεί να ξεκινήσει το εγχείρημα σωτηρίας τους.”

Με τα προηγούμενα, ελπίζω να έδειξα πως η αντίληψη του συγγραφέα ως παραγωγού πρέπει να φτάσει ως τον Τύπο. Μέσα από το παράδειγμα του Τύπου, ή τουλάχιστον του σοβιετικού Τύπου, βλέπουμε πως η τεράστια διαδικασία συγχώνευσης για την οποία μίλησα δεν καταστρέφει απλώς τον συμβατικό διαχωρισμό μεταξύ ειδών, μεταξύ συγγραφέα και ποιητή, μελετητή και εκλαϊκευτή, αλλά αμφισβητεί ακόμα και τον διαχωρισμό ανάμεσα σε συγγραφέα και αναγνώστη. Ο Τύπος είναι το πιο καθοριστικό σημείο αναφοράς στη διαδικασία αυτή, και για τον λόγο αυτόν κάθε προσπάθεια να αναλογιστούμε τον συγγραφέα ως παραγωγό θα πρέπει να εκτείνεται ως τον Τύπο και να τον περιλαμβάνει.

Αλλά δεν μπορεί να σταματάει εκεί. Διότι, όπως γνωρίζουμε, η εφημερίδα στην δυτική Ευρώπη δεν εκπροσωπεί ακόμη ένα αυθεντικό όργανο παραγωγής στα χέρια του συγγραφέα. Εξακολουθεί να ανήκει στο κεφάλαιο. Εφόσον απ’ τη μία η εφημερίδα παραμένει, από τεχνική άποψη, η πιο σημαντική στρατηγική θέση του συγγραφέα και εφόσον, από την άλλη, η θέση αυτή βρίσκεται στα χέρια του εχθρού, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει αν η προσπάθεια του συγγραφέα να κατανοήσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της φύσης του, τα τεχνικά του μέσα και το πολιτικό του καθήκον, αντιμετωπίζει τις τρομερότερες δυσκολίες. Μια από τις καθοριστικές εξελίξεις στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ήταν ότι πολλά από τα παραγωγικά της μυαλά υπέστησαν μια επαναστατική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την νοοτροπία τους υπό την πίεση των οικονομικών συνθηκών. Την ίδια όμως ώρα δεν ήταν σε θέση να σκεφτούν το ζήτημα του έργου τους, της σχέσης του με τα μέσα παραγωγής και την τεχνική του, με πραγματικά επαναστατικό τρόπο. Όπως βλέπετε, μιλάω για την ούτως καλούμενη αριστερή διανόηση η οποία, στη Γερμανία, βρίσκεται στο κέντρο των σημαντικών λογοτεχνικών και πολιτικών κινημάτων της τελευταίας δεκαετίας. Θα ήθελα να ξεχωρίσω δύο από αυτά τα κινήματα, τον Ακτιβισμό και την Νέα Αντικειμενικότητα (Neue Sachlichkeit), ώστε να δείξω μέσα από το παράδειγμά τους ότι η πολιτική δέσμευση, όσο επαναστατική κι αν φαίνεται, λειτουργεί αντεπαναστατικά για όσο ο συγγραφέας αντιλαμβάνεται την αλληλεγγύη του με το προλεταριάτο μόνο στον νου και όχι ως παραγωγός.

Το σύνθημα το οποίο συνοψίζει τους ισχυρισμούς της Ακτιβιστικής ομάδας είναι η “λογοκρατία”, ή, για να το μεταφράσουμε στην καθομιλουμένη, η κυριαρχία του νου. Αυτό τείνει να γίνει αντιληπτό ως ο κανόνας των “ανθρώπων του πνεύματος”, των διανοουμένων. Πράγματι, η ιδέα των “ανθρώπων του πνεύματος” έχει γίνει αποδεκτή από την αριστερή διανόηση και κυριαρχεί στα πολιτικά της μανιφέστο, από τον Χάινριχ Μαν ως τον Ντέμπλιν. Προφανώς, η έννοια αυτή δημιουργήθηκε χωρίς να δοθεί καμία σημασία στην θέση της διανόησης στην διαδικασία παραγωγής. Ο ίδιος ο Χίλερ, ο θεωρητικός του Ακτιβισμού, δεν επιθυμεί να γίνει κατανοητή η έννοια των “ανθρώπων του πνεύματος” ως συνώνυμη με τα “μέλη κάποιων επαγγελμάτων” αλλά με τους “εκπροσώπους ενός χαρακτηρολογικού τύπου.” Φυσικά, αυτός ο χαρακτηρολογικός τύπος καταλαμβάνει ως τέτοιος μια θέση ανάμεσα στις τάξεις. Περιλαμβάνει έναν οποιονδήποτε αριθμό ιδιωτών χωρίς να προσφέρει την παραμικρή βάση για την οργάνωσή τους σε μια συλλογικότητα. Όταν ο Χίλερ διατυπώνει την απόρριψή του των διάφορων κομματικών ηγετών, παραδέχεται ότι μπορεί να έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ίδιο. Μπορεί να “έχουν περισσότερες γνώσεις σημαντικών πραγμάτων…να μιλούν καλύτερα τη γλώσσα του λαού…να πολεμούν πιο θαρραλέα” από τον ίδιο, αλλά παραμένει βέβαιος για ένα πράγμα: “η σκέψη τους περιέχει περισσότερα σφάλματα.” Τολμώ να πω πως έτσι είναι· αλλά ποια αξία έχει αυτό αν το σημαντικό πράγμα σε ό,τι αφορά την πολιτική δεν είναι η ιδιωτική σκέψη αλλά, όπως το έθεσε κάποτε ο Μπρεχτ, η τέχνη του να σκέφτεσαι μέσα στο μυαλό των άλλων;** Ο Ακτιβισμός προσπάθησε να αντικαταστήσει την υλιστική διαλεκτική με την αξία της συνηθισμένης κοινής λογικής που δεν ορίζεται με ταξικούς όρους. Στην καλύτερη, “οι άνθρωποι του πνεύματός” του εκπροσωπούν μια ορισμένη συμπεριφορά. Με άλλα λόγια: η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η ομάδα είναι η ίδια αντιδραστική· δεν είναι λοιπόν άξιον απορίας ότι η επίδραση της ομάδας δεν ήταν ποτέ επαναστατική.

Η επικίνδυνη αρχή πίσω από μια τέτοια μέθοδο δημιουργίας μιας ομάδας συνεχίζει όμως να βρίσκεται σε λειτουργία. Την είδαμε σε λειτουργία όταν ο Ντέμπλιν δημοσίευσε το Wissen und Verändern (Να γνωρίζεις και να αλλάζεις) πριν τρία χρόνια. Όπως θυμόμαστε όλοι, το κείμενο αυτό πήρε τη μορφή της απάντησης σε έναν νεαρό –ο Ντέμπλιν τον ονομάζει Herr Hocke– ο οποίος είχε απευθυνθεί στον διάσημο συγγραφέα με το ερώτημα: “Τι να κάνουμε;” Ο Ντέμπλιν προσκαλεί τον Herr Hocke να στηρίξει τον στόχο του σοσιαλισμού, αλλά με προϋποθέσεις μάλλον αμφισβητήσιμες. Για τον Ντέμπλιν, ο σοσιαλισμός είναι “ελευθερία, αυθόρμητη διασύνδεση των ανθρώπων, άρνηση κάθε περιορισμού, εξέγερση ενάντια στην αδικία και στου περιορισμούς· είναι ανθρωπιά, ανεκτικότητα και ειρηνικές προθέσεις.” Όπως και νά ‘χει, εκλαμβάνει αυτόν τον σοσιαλισμό ως το σημείο εκκίνησης για μια καθολική επίθεση στην θεωρία και την πρακτική του ριζοσπαστικού εργατικού κινήματος. “Τίποτε”, γράφει ο Ντέμπλιν, “δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από κάτι άλλο, εκτός κι αν είναι ήδη μέσα σ’ αυτό: από την δολοφονικά επιδεινωμένη ταξική πάλη μπορεί να προκύψει δικαιοσύνη, αλλά όχι σοσιαλισμός.” “Εσείς, αγαπητέ μου κύριε” –έτσι διατυπώνει την συμβουλή που δίνει στον Herr Hocke ο Ντέμπλιν, τόσο για τον λόγο αυτό όσο και για άλλους– “δεν μπορείτε να ενωθείτε με το προλεταριακό μέτωπο και να δώσετε πρακτικό χαρακτήρα στην διαβεβαίωση με την οποία απαντάτε επί της αρχής στην πάλη (του προλεταριάτου). Θα πρέπει να περιοριστείτε στην έγκριση αυτής της πάλης με συναίσθημα και με λύπη· διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν κάνετε κάτι παραπάνω, τότε μια τρομερά σημαντική θέση θα μείνει κενή…η αρχική κομμουνιστική θέση της ατομικής ανθρώπινης ελευθερίας, της αυθόρμητης αλληλεγγύης και ενότητας των ανθρώπων…Αυτή, αγαπητέ μου κύριε, είναι η μόνη θέση που σας αρμόζει.” Εδώ γίνεται σαφές πού οδηγεί η έννοια του “ανθρώπου του πνεύματος” ως τύπου ανθρώπου που ορίζεται σύμφωνα με τις απόψεις του, τις προθέσεις του και τις τάσεις του, αλλά όχι σύμφωνα με την θέση του στην διαδικασία της παραγωγής. Αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Ντέμπλιν, θα πρέπει να βρει τη θέση του στο πλευρό του προλεταριάτου. Αλλά τι είδους θέση είναι αυτή; Είναι η θέση αυτού που έχει αγαθές προθέσεις, του ιδεολογικού πάτρωνα. Μια ανέφικτη θέση. Κι έτσι επιστρέφουμε στην θέση που προτείναμε στην αρχή: η θέση του διανοούμενου στην ταξική πάλη μπορεί να καθοριστεί, ή ακόμα καλύτερα να επιλεγεί, μόνο στη βάση της θέσης του μέσα στη διαδικασία παραγωγής.

Ο Μπρεχτ επινόησε τη φράση “λειτουργικός μετασχηματισμός” (Umfunktionierung) για να περιγράψει τον μετασχηματισμό των μορφών και των μέσων παραγωγής από μια προοδευτική διανόηση — μια διανόηση που την ενδιαφέρει η απελευθέρωση των μέσων της παραγωγής και η οποία είναι κατά συνέπεια ενεργός στην ταξική πάλη. Ο Μπρεχτ ήταν ο πρώτος που απήυθυνε στους διανοούμενους την μακρόπνοη απαίτηση να μην δίνουν τροφή στον παραγωγικό μηχανισμό χωρίς ταυτόχρονα, και μέσα στα όρια του εφικτού, να αλλάζουν τον μηχανισμό αυτό προς την κατεύθυνση του σοσιαλισμού. “Η δημοσίευση των Versuche”,  διαβάζουμε στην εισαγωγή του συγγραφέα στη σειρά κειμένων που δημοσιεύτηκαν με αυτόν τον τίτλο, “σηματοδοτεί ένα σημείο στο οποίο κάποια έργα δεν έχουν τόσο την πρόθεση να αναπαραστήσουν ατομικές εμπειρίες (δηλαδή να έχουν τον χαρακτήρα ολοκληρωμένων έργων), όσο τον στόχο να χρησιμοποιήσουν (να μετασχηματίσουν) κάποιους υφιστάμενους θεσμούς και ινστιτούτα.” Το ζητούμενο δεν είναι η πνευματική αναγέννηση που διατυμπανίζουν οι φασίστες. Αυτό που προτείνεται είναι η τεχνική καινοτομία. Θα επιστρέψω στο θέμα αυτό αργότερα. Εδώ, θα ήθελα να περιοριστώ στο να αναδείξω την καθοριστική διαφορά ανάμεσα στην απλή τροφοδότηση του παραγωγικού μηχανισμού και στον μετασχηματισμό του. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή στις παρατηρήσεις μου πάνω στην Νέα Αντικειμενικότητα δια της πρότασης ότι η τροφοδότηση του παραγωγικού μηχανισμού χωρίς την προσπάθεια, μέσα στα όρια του εφικτού, να τον μετασχηματίσουμε, είναι μια πολύ αμφισβητήσιμη διαδικασία ακόμα και όταν το υλικό που τροφοδοτούμε μοιάζει να είναι επαναστατικής φύσης. Διότι αντιμετωπίζουμε το γεγονός –για το οποίο δεν έχουμε έλειμμα αποδείξεων στη Γερμανία της τελευταίας δεκαετίας– ότι ο αστικός μηχανισμός της παραγωγής και της δημοσίευσης έχει την ικανότητα να απορροφά αντί να διαχέει έναν εκπληκτικό αριθμό από επαναστατικές θεματικές χωρίς ποτέ να θέσει στα σοβαρά υπό αμφισβήτηση την δική του παρατεινόμενη ύπαρξη ή αυτή της τάξης που είναι η ιδιοκτήτριά του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό παραμένει αλήθεια όσο ο μηχανισμός τροφοδοτείται από συγγραφείς του συρμού, έστω και επαναστατικούς συγγραφείς του συρμού. Και ορίζω ως συγγραφέα του συρμού κάποιον ο οποίος αρνείται, ως ζήτημα ρχής, να βελτιώσει τον μηχανισμό παραγωγής κι έτσι να τον αρπάξει από την άρχουσα τάξη προς όφελος του σοσιαλισμού. Ισχυρίζομαι επίσης ότι ένα σημαντικό τμήμα της ούτως καλούμενης αριστερής λογοτεχνίας δεν είχε καμία άλλη κοινωνική λειτουργία από την διαρκή εξαγωγή νέων εφέ ή αισθήσεων από αυτή την κατάσταση, προς διασκέδαση του κοινού. Πράγμα το οποίο με φέρνει στην Νέα Αντικειμενικότητα. Αυτό το κίνημα ξεκίνησε τη μόδα του ρεπορτάζ. Ας αναρωτηθούμε ποιανού τα συμφέροντα προωήθηκαν από την τεχνική αυτή.

Επιτρέψτε μου να συγκεντρωθώ, για να είμαι περισσότερο ξεκάθαρος, στο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Ό,τι ισχύει για αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στην λογοτεχνική εκδοχή. Και τα δύο οφείλουν την εντυπωσιακή τους ανάπτυξη στις τεχνικές δημοσίευσης — στο ραδιόφωνο και τον εικονογραφημένο Τύπο. Ας επιστρέψουμε με την σκέψη μας στον Ντανταϊσμό. Η επαναστατική δύναμη του Ντανταϊσμού βασιζόταν στον έλεγχο της τέχνης από τη σκοπιά της αυθεντικότητάς της. Έφτιαχνες νεκρές φύσεις από εισιτήρια, μασούρια κλωστής, αποτσίγαρα και τα ανακάτευες με εικονογραφικά στοιχεία. Έβαζες ένα κάδρο γύρω από το σύνολο. Και με τον τρόπο αυτόν έλεγες στο κοινό: κοιτάξτε, το κάδρο σας καταστρέφει τον χρόνο· το ελάχιστο αυθεντικό θραύσμα της καθημερινής ζωής λέει περισσότερα από ό,τι η ζωγραφική. Όπως το ματωμένο δακτυλικό αποτύπωμα του δολοφόνου πάνω σε μια σελίδα λέει περισσότερα από ό,τι οι λέξεις που είναι τυπωμένες πάνω της. Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της επαναστατικής στάσης πέρασε στο φωτομοντάζ. Σκεφτείτε απλώς τα έργα του Τζον Χάρτφιλντ, του οποίου η τεχνική μεταμόρφωσε το εξώφυλλο βιβλίου σε πολιτικό εργαλείο. Αλλά τώρα ας ακολουθήσουμε την κατοπινή εξέλιξη της φωτογραφίας. Τι βλέπουμε; Έχει γίνει όλο και πιο λεπταίσθητη, όλο και πιο μοντέρνα, και το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα δεν είναι εφικτό να φωτογραφήσει κανείς μια παράγκα ή ένα σωρό σκουπίδια χωρίς να τα μετουσιώσει. Για να μην αναφερθούμε σε ένα φράγμα ποταμού ή ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών καλωδίων. Μπροστά σ’ αυτά, η φωτογραφία τώρα μπορεί μόνο να πει: “Τι ωραία.” Ο κόσμος είναι ωραίος — αυτός είναι ο τίτλος του γνωστού εικονογραφημένου βιβλίου του Renger-Patzsch, όπου βρίσκουμε τη φωτογραφία της Νέας Αντικειμενικότητας στην αποκορύφωσή της. Έχει πετύχει να μετατρέψει την ίδια την άθλια φτώχεια σε αντικείμενο απόλαυσης, εφόσον την χειρίζεται με έναν μοδάτο, τεχνικά τέλειο τρόπο. Διότι αν η οικονομική λειτουργία της φωτογραφίας είναι να προσφέρει στις μάζες, μέσα από την μοδάτη επεξεργασία, με υλικό το οποίο πρωτύτερα ξέφευγε από τη μαζική κατανάλωση –την Άνοιξη, τις διασημότητες, τις ξένες χώρες– τότε μια από τις πολιτικές της λειτουργίες είναι να ανανεώσει τον κόσμο όπως είναι από τα μέσα, δηλαδή με μοδάτες τεχνικές.

Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του τι σημαίνει να τροφοδοτείς έναν παραγωγικό μηχανισμό χωρίς να τον μετασχηματίζεις. Ο μετασχηματισμός του θα σήμαινε την κατεδάφιση ενός από τα όρια, την υπέρβαση μίας από τις αντιφάσεις που παρεμποδίζουν την παραγωγική ικανότητα της διανόησης. Αυτό το οποίο πρέπει να απαιτούμε από τον φωτογράφο είναι η ικανότητα να βάλει μια τέτοια λεζάντα κάτω από την φωτογραφία του ώστε να τη διασώσει από τα νύχια της μόδας και να της δώσει μια επαναστατική αξία χρήσης. Και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην απαίτηση αυτή αν εμείς, ως συγγραφείς, αρχίσουμε οι ίδιοι να βγάζουμε φωτογραφίες. Εδώ και πάλι, λοιπόν, η τεχνική πρόοδος είναι για τον συγγραφέα ως παραγωγό η βάση της πολιτικής του προόδου. Με άλλα λόγια, η διανοητική παραγωγή δεν μπορεί να γίνει πολιτικά χρήσιμη ώσπου να ξεπεραστούν οι διαφορετικές σφαίρες ικανοτήτων στις οποίες, σύμφωνα με την αστική οπτική, χρωστά την τάξη της η διαδικασία της διανοητικής παραγωγής. Πιο σωστά, τα όρια των ικανοτήτων πρέπει να ξεπεραστούν από κάθε μια από τις παραγωγικές δυνάμεις τις οποίες δημιουργήθηκαν για να χωρίζουν, και οι οποίες πρέπει να δρουν συνδυασμένα. Όταν έχει την εμπειρία της αλληλεγγύης του με το προλεταριάτο, ο συγγραφέας ως παραγωγός έχει την εμπειρία,  ταυτόχρονα και άμεσα, της αλληλεγγύης του με ορισμένους άλλους παραγωγούς που ως τότε είχαν μικρή σημασία για αυτόν.

* Ο συγγραφέας αυτός είναι ο ίδιος ο Benjamin, βλ. Schriften, Φρανκφούρτη, 1955, τομ. 1, σελ. 384.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: