τελευταία νέα σε τίτλους

note #120 “Να έχεις ή να είσαι” (ένα απόσπασμα)

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,979 other followers

«Όταν προσπαθώ να «είμαι», η μόνη απειλή για την ασφάλεια μου βρίσκεται μέσα μου, στην έλλειψη πίστης στη ζωή και στις δημιουργικές μου ικανότητες…αλλά αυτοί οι κίνδυνοι εξαφανίζονται, δεν είναι συστατικά του είναι, ενώ ο κίνδυνος της απώλειας είναι έμφυτος στο έχει» 

(Απόσπασμα από το κεφάλαιο VI, Άλλες απόψεις του Έχει και του Είναι)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: