τελευταία νέα σε τίτλους

note #129 “Ο Adorno για τους εχθρούς του Μαρξ”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,698 other followers

Τοιχογραφία του Ντιέγκο Ριβέρα που απεικονίζει τον Μαρξ ν΄ αγορεύει υποκινώντας το προλεταριάτο. πηγή: wikipedia

“Για να απαλλαγούν από την υποψία ότι αντιπροσωπεύουν μια ιδεολογία, μερικοί θεωρούν τελευταία πιο πρόσφορο να αποκαλούν τον Μarx μεταφυσικό στοχαστή παρά ταξικό εχθρό.”

Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (‘1966’)

About furdenkommunismus (58 Articles)
για τον κομμουνισμό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: