τελευταία άρθρα σε τίτλους

To Philby Plan για την «Παλαιστίνη»: Μία “Γκρίζα Ζώνη” από την οποία πρέπει να απεμπλακούμε

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,524 other followers

Γράφει ο ΕΜ

Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Primo Levi “Aυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν” στο οποίο εξετάζεται η εμπειρία του Άουσβιτς, έχει τίτλο “Γκρίζα Ζώνη”. Σε αυτό ο συγγραφέας εκθέτει το ζήτημα της λεγόμενης Γκρίζας Ζώνης, νοούμενης ως συνθήκη ακραίας ηθικής αμφισημίας η οποία επικρατούσε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και αφανισμού. Επίσης, εκθέτει το φαινόμενο του εντός της Γκρίζας Ζώνης ηθικού συμβιβασμού στον οποίο προέβαιναν κάποιοι από τους κρατούμενους, ώστε να “αγοράσουν” χρόνο για τον εαυτό τους, με αντάλλαγμα την συνεργασία με τα SS.

Σύμφωνα με τον Levi η Γκρίζα Ζώνη καθιστά επιπόλαιη την οποιαδήποτε ηθική απόφανση και κρίση και συγχρόνως σκιαγραφεί το συγκεκριμένο υποπροϊόν (effluvium) εκείνης της ιδεολογικά δηλητηριασμένης “δεύτερης πραγματικότητας” η οποία είναι γνωστή με το όνομα Εθνικοσοσιαλισμός. Επίσης κατά τον συγγραφέα η “Γκρίζα Ζώνη” συνιστά μία πραγματικότητα στην οποία χωρεί μία προϊούσα ένταση μεταξύ εμπειρίας και συμβολοποίησης, η οποία (πραγματικότητα) την ανάδυση της συνειδητότητας χάριν της διαύγειάς της.

Όχι η μηχανική μεταφορά της συγκεκριμένης εμπειρίας (οι πειραματισμοί με την οποία καθιστούν τον κάθε πειραματιστή απλά φιλο-ναζί), αλλά η εννοιολόγηση (conceptualization) της “Γκρίζας Ζώνης” είναι χρήσιμη, ώστε να ασκηθεί κριτική στους πολιτικούς και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς οι οποίοι μέσα στους αιώνες περιστρέφονται γύρω από το nomen (ουσιαστικό, όνομα) «Παλαιστίνη».

Το εν λόγω όνομα εμφανίζεται στον 5ο αιώνα πΚΕ στις Iστορίες του Ηρόδοτου για να περιγράψει ένα εδαφικό τμήμα της, όπως την ονομάζει, Συρίας. Μάλιστα σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι κάτοικοι της Παλαιστίνης ήταν Φοίνικες οι οποίοι αρχικά κατοικούσαν στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και από εκεί μετέβησαν και κατοικούν στα παράλια (προφανώς εννοεί τον Λαό του Ισραήλ μετά την Έξοδο): “οὗτοι δὲ οἱ Φοίνικες τὸ παλαιὸν οἴκεον, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ἐπὶ τῇ Ἐρυθρῇ θαλάσσῃ, ἐνθεῦτεν δὲ ὑπερβάντες τῆς Συρίης οἰκέουσι τὰ παρὰ θάλασσαν. τῆς δὲ Συρίης τοῦτο τὸ χωρίον καὶ τὸ μέχρι Αἰγύπτου πᾶν Παλαιστίνη καλέεται” (Ἱστορίαι, 7.89.2).

Το όνομα Συριακή Παλαιστίνη χρησιμοποιούταν ως επίσημο όνομα της αντίστοιχης ρωμαϊκής επαρχίας και έτσι η χρήση του μονιμοποιήθηκε. Κατά την περίοδο όπου η περιοχή ανήκε στην Βρετανική Αυτοκρατορία (1920-1948) θεσμοθετήθηκε ο όρος Mandatory Palestine (Υποχρεωτική Παλαιστίνη). Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι με την λεγόμενη Διακήρυξη του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανικής Κυβέρνησης Arthur Balfour (1917) δηλώθηκε η επίσημη βρετανική υποστήριξη για την δημιουργία “ενός εθνικού σπιτιού για τον ιουδαϊκό (Jewish) λαό” στην περιοχή, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε με την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ το 1948.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: