τελευταία νέα σε τίτλους

note #131 “Διαλεκτική είναι η απόπειρα να δεις το νέο του παλαιού αντί να δεις μόνο το παλαιό του νέου”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,956 other followers

“Πρώτο και απόλυτα νέο αλληλοσυμπληρώνονται, και το διαλεκτικό σκέπτεσθαι θα έπρεπε να τα εγκαταλείψει και τα δύο. Όποιος αρνείται να υπακούσει στη γοητευτική εξουσία της πρωτοφιλοσοφίας. έχει ήδη, από τον πρόλογο της εγελιανής Φαινομενολογίας και δώθε, αναγνωρίσει μαζί με το διαμεσολαβημένο χαρακτήρα του παλαιού και αυτόν του νέου, και το έχει ορίσει ως αυτό που ενυπάρχει ήδη στην παλαιότερη μορφή, ως την μη ταυτότητα της ταυτότητάς του. Διαλεκτική είναι η απόπειρα να δεις το νέο του παλαιού αντί να δεις μόνο το παλαιό του νέου”.

Th. W. Adorno. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien,στο Theodor W. Adorno. Gesammelte Schriften. Bd. 5. 3. Aufl.. Frankfurt am Main 1990, σ. 46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: