τελευταία νέα σε τίτλους

note#133 για την υλιστική θεωρία

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,979 other followers

<<Η υλιστική θεωρία δεν παρέχει στον πολιτικά δρώντα ούτε καν την παρηγοριά ότι θα έπρεπε κατ’ ανάγκην να φτάσει στο στόχο του. Δεν είναι μεταφυσική της ιστορίας, αλλά η μεταβαλλόμενη εικόνα του κόσμου, όπως αυτή εξελίσσεται σε συνάρτηση με την πρακτική προσπάθεια για την καλυτέρευσή του.>>

// Max Horkheimer, Materialismus und Moral, Zeitschrift fur Sozialforschung II/2 (‘1933’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: