τελευταία νέα σε τίτλους

note#134 “Ο Αντόρνο ενθυμούμενος Γκαίτε και Χέγκελ γράφει:”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,819 other followers

“Ο άνθρωπος που λόγω εξωτερικών περιορισμών ή λόγω του εγωιστικού του συμφέροντος συμπεριφέρεται φιλικά μπορεί να φθάσει τη γνήσια ανθρωπιά στις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους ευκολότερα από ένα πρόσωπο που, για να διατηρήσει τη δική του ταυτότητα -σαν να ήταν πάντοτε επιθυμητή αυτή η ταυτότητα- παίρνει μια κακιά, σκυθρωπή έκφραση και σου δίνει να καταλάβεις εξαρχής ότι δεν υπάρχεις γι’ αυτόν και δεν έχεις τίποτε να συνεισφέρεις στην εσωτερική του φύση -η οποία συχνά ούτε καν υφίσταται”.

T. W. Adorno, “Επιστημονικές εμπειρίες ενός ευρωπαίου διανοουμένου στην Αμερική”

About furdenkommunismus (58 Articles)
για τον κομμουνισμό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: