τελευταία νέα σε τίτλους

note#135 “Ο Σουρρεαλισμός, το τελευταίο στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής διανόησης”

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,698 other followers

“Αν θεωρηθεί σαν διττό καθήκον της επαναστατικής διανόησης η ανατροπή της διανοητικής υπερίσχυσης της αστικής τάξης και η πρόσκτηση της σύνδεσης με τις προλεταριακές μάζες, έχει αποτύχει τότε αυτή σχεδόν ολοκληρωτικά στο δεύτερο μέρος του παραπάνω καθήκοντος, γιατί η σύνδεση δεν μπορεί πια να επιτευχθεί με την περισυλλογή. Κι όμως παρεμπόδισε το παραπάνω ελάχιστους, στο να επανατοποθετούν ολοένα το καθήκον σαν τέτοιο δήθεν και να ζητούν προλεταριακούς ποιητές, στοχαστές και καλλιτέχνες. Ο Τρότσκι απεναντίας αναγκάστηε ήδη -στο Λογοτεχνία και Επανάσταση- να επισημάνει, ότι αυτοί θα προέλθουν από μια νικηφόρα επανάσταση”.

Βάλτερ Μπένγιαμιν, “Ο Σουρρεαλισμός, το τελευταίο στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής διανόησης”

About furdenkommunismus (58 Articles)
για τον κομμουνισμό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: