τελευταία άρθρα σε τίτλους

note #150 σημείωση από την «τέχνη και μαζική κουλτούρα»

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,844 other subscribers

«Η σκέψη που πιστεύει στον εαυτό της είναι αυτή που γνωρίζει ότι είναι, κάθε φορά, ένα σύνολο μη ολοκληρωμένο. Δεν μοιάζει τόσο με την απόφαση που βγάζει ένας δικαστής, όσο με τις τελευταίες, διακεκομμένες λέξεις ενός καταδικασμένου ανθρώπου. Ο τελευταίος βλέπει τα πράγματα από μια σκοπιά που δεν έχει καμία σχέση με την καθυπόταξή τους.»

Max Horkheimer, «Τέχνη και μαζική κουλτούρα», μτφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. ύψιλον, σ. 64-65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: