τελευταία άρθρα σε τίτλους

note #151 Μια σημείωση από Sigmund Freud

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,845 other subscribers

Συμπεριφέρεσαι σαν τον απόλυτο ηγέτη που είναι ικανοποιημένος με τις πληροφορίες που του παρέχονται από τους ανώτατους αξιωματούχους του και δεν παρευρίσκεται ποτέ ανάμεσα στους ανθρώπους ούτως ώστε να ακούσει τις φωνές τους.

Sigmund Freud, “A Difficulty in the Path of Psycho-Analysis”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: