τελευταία άρθρα σε τίτλους

κοινοτυπία: η διαφορά μεταξύ ιδιοκτήτη γενικά και καπιταλιστή, και η αντίφαση του καπιταλιστή προς το γενικό κεφαλαιακό προτσές

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,527 other followers

Στο μέτρο που το κεφάλαιο στο πλαίσιο μιας επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων (: στο πλαίσιο μιας Βιομηχανικής Επανάστασης) μόλις προσεγγίζει τις πιο ολοκληρωμένες μορφές του, ως εμπορευματική μορφή, ή/και ως χρήμα, ο ιδιοκτήτης εμπορευμάτος ή/και χρήματος, προσπαθώντας να συγχρονισθεί, μόλις αναβαίνει στον χαρακτήρα του καπιταλιστή. Αλλά, ο ιδιοκτήτης εμπορεύματος ή/και ο ιδιοκτήτης χρήματος δεν είναι καπιταλιστής αποκλειστικά εξ αιτίας αυτού, με τον ίδιο τρόπο σύμφωνα με τον οποίο το εμπόρευμα και το χρήμα δεν είναι καθ’ εαυτά κεφάλαιο. Όπως το εμπόρευμα και το χρήμα δύνανται να μετατραπούν σε κεφάλαιο μόνο κάτω από προσδιορισμένες προϋποθέσεις, έτσι και οι ιδιοκτήτες εμπορευμάτων ή/και χρήματος μετατρέπονται σε καπιταλιστές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Από εδώ βγαίνει ότι ο κάτοχος εμπορεύματος ή/και χρήματος, προσπαθεί σε πρώτο χρόνο να αντιληφθεί, και σε δεύτερο χρόνο να συγχρονισθεί προς την κίνηση του γενικού κεφαλαιακού προτσές. Σε αυτήν την προσπάθεια υιοθετεί μόνο τον χαρακτήρα του καπιταλιστή.

Τι διαφορά έχει, όμως, ο ιδιοκτήτης εμπορεύματος ή/και χρήματος από τον καπιταλιστή?

Ο καπιταλιστής είναι σε κάθε περίπτωση κοινωνικοϊστορικό προϊόν της εξέλιξης και ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων τη κοινωνικής εργασίας, γνήσιο τέκνο της αστικής κοινωνίας, και προβάλλει στον ίδιο χρόνο (ακόμα κι αν δεν είναι καθ’ εαυτός) απόρροια του κεφαλαιακού προτσές. Το ότι ο καπιταλιστής είναι σε κάθε περίπτωση γνήσιο τέκνο της αστικής κοινωνίας, σημαίνει ότι έχει εμβαπτισθεί ή/και έχει καταδυθεί έστω και σε κάποια από τα μυστικά κάποιου αστικού (μητρο)πολιτικού κόσμου, ή και ακόμα και στα μυστικά κάποιου βάλτου/βούρκου. Σημαίνει ότι μπορεί να κατανοήσει την κοινωνία ως σύνολο εμπορευματικών κινήσεων, ως ανασύνθεση ενός συνολικού και πλήρους εμπορευματικού κυκλώματος, επειδή ακριβώς είναι φορέας αυτών των σχέσεων.

Όμως, ο ιδιοκτήτης εμπορεύματος ή/και χρήματος ως τέτοιος δεν είναι ακόμα καπιταλιστής. Ο ιδεότυπος ή/και ο στερεότυπός του μπορεί να αποκρίνεται σε αρχαίους χαμένους πολιτισμούς, μπορεί και να είναι και παιδί της σύγχρονης εποχής, αγνοών αυτήν. Ο τύπος αυτός φτάνει μέχρι το: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΧΡΗΜΑ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ενώ ο καπιταλιστής έχει εμπεδωμένο τουλάχιστον (at least) το: ΧΡΗΜΑ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΧΡΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟ/ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. Επομένως, ο τύπος του απλά ιδιοκτήτη δεν μπορεί να αντιληφθεί γενικά τις διαδικασίες και μετασχηματισμούς, υπέρβασης, μεταμόρφωσης και μετασχηματισμού τα οποία μετέρχονται τα υλικά προϊόντα της εργασίας μέσα στην κυκλοφορία, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μια συγκεκριμένη-προσδιορισμένη αξία η οποία έχει λάβει την εμπορευματική μορφή και σχήμα, θα ξεκινήσει το προτσές.

Ωστόσο, σήμερα, ο τύπος του ιδιοκτήτη δεν ζει σε κάποιον χαμένο πολιτισμό, όσο κι αν νομίζει ότι βγήκε από εκεί, ή έστω θέλει να γυρίσει εκεί. Επομένως, μπορεί ως επιτελεστικότητα (performativity) είτε ως μίμηση να φτάνει ως τον καπιταλιστικό χαρακτήρα, χωρίς να είναι ακόμα καπιταλιστής από την σκοπιά της κλασικής πολιτικής οικονομίας. Εδώ, δεν είναι θέμα κρίσης, αλλά θέμα πραγματικών συνιστωσών.

Επομένως, προκειμένου να περάσει ο ιδιοκτητικός αυτός τύπος από την επιτέλεση (performance) και την επιτελεστικότητα (performativity) ενός χαρακτήρα στην αληθή οντολογία του καπιταλιστή, πρέπει να υποβληθεί (εξαρτάται της περίπτωσης) σε κάποια σχετικά ειρηνική εκδοχή του προτσές πρωταρχικής συσσώρευσης ή ακόμα χειρότερα στην εμπειρία της αποικιοποίησης (κάτι το οποίο αρκετές φορές είναι ίδιο) ή σε μια συνειδητή προσπάθεια εξοικείωσης με, και προσομοίωσης προς τον αληθινό αστικό κόσμο και τα μυστήριά του, κάτι που προϋποθέτει και συνεπάγεται συμμετοχή σε αναγεννησιακές διαδικασίες ή/και σε διαδικασίες κάποιας πολιτιστικής επανάστασης.

Χρειάζεται, όμως, μια πιο διεισδυτική ματιά:

Στην διαδικασία της απλής εμποροχρηματικής ανταλλαγής (Ε-Χ-Ε) (η οποία είναι αιώνια) τα συναλλασσόμενα πρόσωπα υπάρχουν το ένα για το άλλο, απλά, ως εκπρόσωποι και γι’ αυτό ως ιδιοκτήτες εμπορευμάτων. Οι χαρακτήρες οι οποίοι εμφανίζονται στο οικονομικό προσκήνιο δεν προβάλλουν παρά ως προσωποποιήσεις των οικονομικών σχέσεων οι οποίες γεννώνται και αναπτύσσονται μεταξύ των. Καθ’ εαυτή αυτή η διαδικασία συνιστά επίσης, επειδή διαθέτει ανοιχτότητα, το δυνητικό σημείο καμπής, μετάβασης το πέρασμα, στο εναρκτήριο σημείο του κεφαλαιακού προτσές το οποίο είναι η κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η κυκλοφορία της ενότητας χρηστικής και ανταλλακτικής αξίας και στους ίδιους χρόνους της αντίθεσής των.

Αλλά, υπάρχει και μια διαφορετική ποιότητα εμποροχρηματικής ανταλλαγής η οποία προσδιορίζεται από την μεταμόρφωση του χρήματος σε εμπορεύματα, και από την μετατροπή των εμπορευμάτων πίσω σε χρήματα: αγόρασε προκειμένου να πουλήσεις (σε δεύτερο χρόνο: δώσε χρήματα για να πάρεις χρήματα). Αυτή η ποιότητα χρήματος είναι αυτή η οποία είναι δυνητικά μετατρέπεται σε κεφάλαιο.

Όπως όμως το χρήμα μεταμορφώνεται σε εμπορεύματα, με τον ίδιο τρόπο και ο ιδιοκτητικός τύπος πρέπει να μετατραπεί, προφανώς αναβαθμιζόμενος, σε (οιονεί) καπιταλιστή, δηλαδή να περάσει από το Ε-Χ-Ε στο Χ-Ε-Χ. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να σκεφθεί και να συγκροτήσει την ευρύτερη και γενικότερη κινησιολογία του, ξεκινώντας από το χρήμα. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκόψει από τις (νέο)προυντονικές αυταπάτες, δηλαδή να απεμπλακεί από τα ουσιολογικά φετίχ, αντιλαμβανόμενος (: χρονική μετοχή) το χρήμα ως συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης, διαμεσολάβησης και κυκλοφορίας κοινωνικών σχέσεων. Εκεί που έβλεπε στα εμπορεύματα ανιμιστικά χαρακτηριστικά, τώρα εδώ πρέπει να δει το χρήμα ως το γενικό ισοδύναμο, ως το υλικό-ψηφιακό ενδιάμεσο μεταξύ των ανθρώπων.

Τα παραπάνω είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Το σημείο, όμως, στο οποίο το καπιταλιστικό κύκλωμα φεύγει από την κοινοτυπία του και εισέρχεται στα αχαρτογράφητα νερά, είναι τα επεισόδια αντίφασης του καπιταλιστή προς το γενικό κεφαλαιακό προτσές του κεφαλαίου.

Αυτό συμβαίνει διότι ο καπιταλιστής (ως τύπος) μπορεί να μείνει ως τέτοιος μόνο στο Χ-Ε-Χ, δηλαδή μπορεί να μείνει ως τέτοιος, ακόμα κι αν δεν περάσει ποτέ στο Χ-Ε-Χ΄, όπου όταν περνάει σε αυτό από καπιταλιστής γενικά, μετατρέπεται σε industrialist (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/οντότητα, στο παρόν δεν έχει τόση σημασία), δηλαδή σε κάποιον ο οποίος προσεγγίζει την φαινομενολογία του βιομηχανικού προτσές και λειτουργεί στην κοινωνική ζωή και στις αγορές ως εμπλεκόμενος σε αυτό, και φυσικά βγάζει χρήμα, και επιδιώκει να βγάλει όλο και περισσότερο χρήμα από την βιομηχανία.

Τα δύσκολα, όμως, αρχίζουν, κάθε φορά που ο κάθε industrialist, δυσκολεύεται να αντιληφθεί και να συμμετάσχει στο συνολικό προτσές κυκλοφορίας του παραγωγικού κεφαλαίου, δυσκολεύεται να το αντιληφθεί ως ολότητα. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει δυσκολία κατανόησης του προτσές συσσώρευσης και αναπαραγωγής σε επεκτεινόμενη και διευρυνόμενη κλίμακα. Δηλαδή, συντρέχει δυσκολία κατανόησης ότι οι αναγκαίες για την επέκταση του παραγωγικού προτσές αναλογίες, δεν προκύπτουν ορμέμφυτα και αυτόβουλα, αλλά προπεριγράφονται από την τεχνολογία. Σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε σχηματισμούς και διογκώσεις της πραγμάτωσης όλο και περισσότερης πρόσθετης αξίας και υπεραξίας. Όμως, αυτή η προσκόλληση στην επαναληπτικότητα και περιστρεπτικότητα της διαδικασίας πραγμάτωσης της πρόσθετης αξίας και υπεραξίας η οποία παρήχθη βιομηχανικά, σχεδόν νομοτελειακά, φέρνει όχι σε αντίθεση, αλλά σε αντίφαση, όσους προσκολλώνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, προς το γενικό κεφαλαιακό προτσές. Είναι ένα δείγμα κρίσης, αλλά μπορεί να εμφανισθεί και εκτός αυτής, εξ αιτίας υπερχειλούς ατομικισμού.

O.N

About furdenkommunismus (703 Articles)
για τον κομμουνισμό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: