τελευταία άρθρα σε τίτλους

note #147 Σημειώσεις από το Κεφάλαιο του Μαρξ

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,126 other followers

«…H αξία της εργασιακής δύναμης ως ένα ιδιαίτερο εμπόρευμα, όπως και η αξία κάθε άλλου εμπορεύματος, καθορίζεται από το χρόνο εργασίας που είναι αναγκαίος για την παραγωγή, επομένως και για την αναπαραγωγή αυτού του ειδικού είδους.

Έτσι ο χρόνος εργασίας που είναι αναγκαίος για την παραγωγή της εργατικής δύναμης αναλύεται στο χρόνο εργασίας που είναι αναγκαίος για την παραγωγή αυτών των μέσων συντήρησης ή η αξία της εργατικής δύναμης είναι η αξία των μέσων συντήρησης που είναι αναγκαία για τη συντήρηση του κατόχου της.

Επειδή η αξία της εργατικής δύναμης αναλύεται στην αξία μιας καθορισμένης ποσότητας μέσων συντήρησης, αυτή μεταβάλλεται μαζί με την αλλαγή της αξίας αυτών των μέσων συντήρησης, δηλαδή με την αλλαγή του μεγέθους του χρόνου εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή τους.

Η ιδιαιτερότητα της εργασιακής δύναμης ως εμπόρευμα, σχετίζεται με την ειδική αξία χρήσης αυτού του εμπορεύματος, την ιδιότητα του να είναι πηγή αξίας και μάλιστα περισσότερης αξίας απ’ ό,τι έχει το ίδιο.

Η αξία της εργατικής δύναμης και η υπεραξία μεταβάλλονται σε αντίστροφη κατεύθυνση.

Μια αλλαγή στην παραγωγική δύναμη της εργασίας, ή αύξηση ή μείωσή της, επιδρά σε αντίστροφη κατεύθυνση πάνω στην αξία της εργατικής δύναμης και σε ευθεία κατεύθυνση πάνω στην υπεραξία.

Η αύξηση ή η μείωση της υπεραξίας είναι πάντα συνέπεια και ποτέ αιτία της αντίστοιχης μείωσης ή αύξησης της αξίας της εργατικής δύναμης.

Η αύξηση της αξίας της εργασιακής δύναμης και η αντίστοιχη ελάττωση της απλήρωτης εργασίας δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί ως εκείνο το απειλητικό σημείο…»

Καρλ Μαρξ,
αποσπάσματα από το “Κεφάλαιο”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: